Občina Rogašovci

Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci
Rihard Peurača
SI61143707
5883245000
SI56 0110 0010 0010 525
SI56 0110 0505 0309 107
SI11 76058-7111002
76058
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

02 55 888 10
02 55 888 12
info@obcina-rogasovci.si

Predstavitev

1994
40
11
3104
SiStat
Povezava