Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti

Organizacijska enota