Aktualno

Neskladna pitna voda na vodovodu Fikšinci - breg
Obveščamo vas, da je odvzeti vzorec pitne vode na vodovodu Fikšinci - breg neskladen. Občina Rogašovci bo za odpravo neskladnosti pitne vode ukrepala po Pravilniku o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2006) in navodilih NLZOH. Preberi več >>

Državni program Dora pričenja s slikanjem žensk v splošni bolnišnici Murska Sobota
Državni program za zgodnje odkrivanje raka dojk DORA je 24.11.2017 pričel z delovanjem tudi v Pomurju. Splošna bolnišnica Murska Sobota je uspešno izpolnila strokovne zahteve in postala presejalni center v programu DORA. S tem bo v pomurskih občinah ženskam med 50. in 69. letom omogočena presejalna ... Preberi več >>

Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018 - 2021
Na podlagi 25. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/2012) pripravi izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo Program oskrbe s pitno vodo za vsako občino posebej. Predlog Programa oskrbe s pitno vodo pripravi izvajalec javne službe za obdobještirih koledarskih let in ga posreduje ... Preberi več >>

Delovni čas Lekarne Špringer v času praznikov
Obveščamo vas, da bo Lekarna Špringer v času praznikov imela naslednji delovni čas: ČETRTEK, 2. 11. 2017, OD 12.30 DO 16.30 URE, V PONEDELJEK, 30. 10. 2017, IN V PETEK, 3. 11. 2017, PO USTALJENEM DELOVNEM ČASU DO 7.30 DO 14.30 URE. Preberi več >>

Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Rogašovci
Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju program) je pripravljen skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015) ter Odlokom o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja ... Preberi več >>

Cenik zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Rogašovci
Saubermacher komunala objavlja cenik zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občini Rogašovci. Preberi več >>

Prepoved odvzema pitne vode iz hidrantov
Kljub večletnemu obveščanju o uporabi in odvzemih vode s hidrantov, se vsako leto, zlasti v poletnem času oglašajo občani, ki želijo odvzeti vodo s hidrantov za razne namene, zlasti za polnjenje individualnih bazenov in zalivanje. Da v bodoče ne bi prihajalo do različnih razlag glede odvzema vode iz ... Preberi več >>