Obvestilo vsem upravičencem za prijavo škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic deževja s poplavami- avgust 2023 in posledic neurij s točo maj-avgust 2023

19. 10. 2023 100