SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednik, Darko Felkar
  • Član, Drago Bertalanič
  • Član, Drago Šafer
  • Član, Drago Buček
  • Član, Robert Vinkovič