Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti