Obvestilo o pričetku del na trasi VSO (Ocinje) v sklopu projekta NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA B

18. 1. 2023 18