Obvestilo o pričetku del na trasi SR 5.1 (Sotina) v sklopu projekta NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA B

13. 2. 2023 4