Obvestilo o pričetku del na trasi SR 1.7 (Pertoča) v sklopu projekta NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA B

27. 2. 2023 8