Obvestilo o pričetku del na trasi SR 4.11 (Sotina) v sklopu projekta NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA B

1. 3. 2023 12