Obvestilo o pričetku del na trasi SR-2.1 in SR-2.9 (Pertoča) v sklopu projekta Nadgradnja vodovodnega sistema B

17. 5. 2023 5