Obvestilo o pričetku del na trasi VKK_VFK v sklopu projekta Nadgradnja vodovodnega sistema B

25. 5. 2023 10