Obvestilo o pričetku del na trasi SR 5/8 - Sotina v sklopu projekta Nadgradnja vodovodnega sistema B

19. 6. 2023 7