Merila za vpis v evidenco volilne pravice državljana RS - pripadnika romske skupnosti

6. 7. 2023 10