Agencija je izdala 14.811 pozitivnih odločb zaradi suše v letu 2022

12. 7. 2023 10