Obvestilo o pričetku del na trasi VRP - Pertoča v sklopu projekta Nadgradnja vodovodnega sistema B

12. 7. 2023 3