Obvestilo o pričetku del na trasi SR 3.7 (Sveti Jurij, Rogašovci) v sklopu projekta NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA B

31. 3. 2023 19