Obvestilo o pričetku del na trasi SR 4.15 (Serdica) v sklopu projekta NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA B

3. 4. 2023 18