Razpisi

Javni razpisi
Javni razpis za nakup malih čistilnih naprav v l. 2019
Datum objave: 2. 9. 2019 10:00
Rok: 10. 12. 2019 0:00
Številka: 354-663/2019

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čilstilnih naprav

 

 Razpisi