Razpisi

Javni razpisi
Razpis za dodelitev državnih pomoči - skupinske izjeme za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za leto 2018
Datum objave: 23. 4. 2018 0:00
Rok: 11. 5. 2018 0:00
Šifra: 330-2/2018-9

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2016 - 2020 (Ur. list RS, št. 26/16) ter Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2018 (Ur. list RS, št. 8/18) objavlja Občina Rogašovci, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci RAZPIS
za dodelitev državnih pomoči - skupinske izjeme za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za leto 2018.

Javni razpisi
Razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Rogašovci za leto 2018
Datum objave: 23. 4. 2018 0:00
Rok: 11. 5. 2018 0:00
Šifra: 610-1/2018-5

Razpisna dokumentacija za prijavo na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju ljubiteljske kulture v Občini Rogašovci za leto 2018

Javni razpisi
Razpis za sofinanciranje programov društev izven področja kulture, športa in turizma v Občini Rogašovci za leto 2018
Datum objave: 23. 4. 2018 0:00
Rok: 11. 5. 2018 0:00
Šifra: 0091-2/2018-5

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za prijavo na razpis za sofinanciranje programov društev izven področja kulture, športa in turizma v Občini Rogašovci za leto 2018

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje programa športa v Občini Rogašovci za leto 2018
Datum objave: 23. 4. 2018 0:00
Rok: 14. 5. 2018 15:00
Šifra: 671-2/2018-6

Občina Rogašovci objavlja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Rogašovci (Uradni list RS, štev. 24/2015) in sprejetega Programa sofinanciranja športa za leto 2018 z dne 19. 4. 2018, JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 2018, iz sredstev proračuna Občine Rogašovci za leto 2018 (Uradni list RS, štev. 8/18).

Javni razpisi
Razpis za sofinanciranje programov na področju turizma
Datum objave: 23. 4. 2018 0:00
Rok: 22. 5. 2018 0:00
Šifra: 322-2/2018-9

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za prijavo na razpis za sofinanciranje programov na področju
turizma v Občini Rogašovci za leto 2018

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav
Datum objave: 29. 3. 2018 0:00
Rok: 31. 5. 2018 0:00
Šifra: 354-9/2018-2

Občina Rogašovci, Rogašovci 14b, 9262 Rogašovci, na podlagi drugega odstavka 3. člena Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/2014, 6/2017) objavlja J a v n i r a z p i s za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav
Predmet razpisa je sofinanciranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v velikosti do 50 populacijskih enot.

 

Potekli razpisi