Razpisi

Javni razpisi
Razpis za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za leto 2019
Datum objave: 26. 7. 2019 10:00
Rok: 27. 9. 2019 0:00
Šifra: 330-3/2019

Občina Rogašovci vabi vse upravičence, da v skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za programsko obdobje 2016 - 2020 (Ur. list RS, št. 26/16), Razpisom za dodelitev pomoči de minimis za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogašovci za leto 2019 ter razpisno dokumentacijo, oddajo vloge za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev.

Javni razpisi
Javni razpis za dodeljevanje finančne pomoči za spodbujanje in razvoj podjetništva v Občini Rogašovci za l. 2019
Datum objave: 26. 7. 2019 10:00
Rok: 15. 10. 2019 0:00
Šifra: 302-1/2019

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/19) in 18. člena Pravilnika o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 46/14) objavlja Občina Rogašovci Javni razpis za dodeljevanje finančne pomoči za spodbujanje in razvoj podjetništva v Občini Rogašovci za leto 2019.

 

 Razpisi