Razpisi

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI MLADIM IN MLADIM DRUŽINAM PRI PRVEM REŠEVANJU STANOVANJSKEGA PROBLEMA V L. 2019
Datum objave: 18. 9. 2019 13:00
Rok: 11. 11. 2019 0:00
Številka: 3520-1/2019

Namen javnega razpisa je dodelitev enkratne denarne pomoči mladim in mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega problema v Občini Rogašovci v letu 2019 (v nadaljevanju: pomoč).

Javni razpisi
Javni razpis za nakup malih čistilnih naprav v l. 2019
Datum objave: 2. 9. 2019 10:00
Rok: 10. 12. 2019 0:00
Številka: 354-663/2019

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čilstilnih naprav

 

 Razpisi