Režijski obrat – gospodarske javne službe

Obvestila gospodarskih javnih služb

Neskladna pitna voda na vodovodu Rogašovci - šola
Obveščamo vas, da je dne 19. 4. 2018 odvzeti vzorec pitne vode na vodovodu Rogašovci - šola neskladen. Občina Rogašovci bo za odpravo neskladnosti pitne vode ukrepala po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009) ter navodilih NLZOH. Preberi več >>

Neskladna pitna voda na vodovodu Fikšinci - breg
Obveščamo vas, da je dne 19. 4. 2018 odvzeti vzorec pitne vode na vodovodu Fikšinci - breg neskladen. Občina Rogašovci bo za odpravo neskladnosti pitne vode ukrepala po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009) ter navodilih NLZOH. Preberi več >>

Neskladna pitna voda na vodovodu Fikšinci - breg
Obveščamo vas, da je odvzeti vzorec pitne vode na vodovodu Fikšinci - breg neskladen. Občina Rogašovci bo za odpravo neskladnosti pitne vode ukrepala po Pravilniku o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2006) in navodilih NLZOH. Preberi več >>

Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018 - 2021
Na podlagi 25. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/2012) pripravi izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo Program oskrbe s pitno vodo za vsako občino posebej. Predlog Programa oskrbe s pitno vodo pripravi izvajalec javne službe za obdobještirih koledarskih let in ga posreduje ... Preberi več >>

Vodovod

Navodila in priporočila

Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo

Analiza pitne vode 2015

 

Kanalizacija

 

Režijski obrat