Režijski obrat – gospodarske javne službe

Obvestila gospodarskih javnih služb

Obvestilo o ukinitvi vodnega vira Gošče
Vodovod sistema B d.o.o. obvešča porabnike pitne vode Občine Rogašovci v naseljih Serdica, Nuskova in Sotina, ki so bili oskrbovani iz vodnega vira Gošče, da se je z dnem 28.05.2019 vodni vir Gošče ukinil. Vsi porabniki, ki so pripadali oskrbovalnemu območju Gošče, so z dnem 28.05.2019 priključeni na ... Preberi več >>

Urnik odvoza odpadkov 2019
Urnik odvoza odpadkov 2019 sestavni del računa za mesec november 2018 Preberi več >>

Neskladna pitna voda na vodovodu Fikšinci - breg
Obveščamo vas, da je odvzeti vzorec pitne vode na vodovodu Fikšinci - breg neskladen. Občina Rogašovci bo za odpravo neskladnosti pitne vode ukrepala po Pravilniku o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2006) in navodilih NLZOH. Preberi več >>

Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2018 - 2021
Na podlagi 25. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/2012) pripravi izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo Program oskrbe s pitno vodo za vsako občino posebej. Predlog Programa oskrbe s pitno vodo pripravi izvajalec javne službe za obdobještirih koledarskih let in ga posreduje ... Preberi več >>

Vodovod

Obvestila

Obveščanje uporabnikov pitne vode 2020

Obvestilo uporabnikom vode na oskrbovalnem območju Maričeva graba, ki jih s pitno vodo oskrbuje VODOVOD SISTEMA B

Menjava črpalke v vrtini Maričeva graba

Obvestilo o vodooskrbi OO Maričeva graba

Navodila in priporočila

Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo

Analiza pitne vode 2019/2020

Kanalizacija

Režijski obrat

 

Javna razsvetljava