Režijski obrat – gospodarske javne službe

Obvestila gospodarskih javnih služb

OBVESTILO
Podjetje Komunala Odtok d.o.o. je s 1. 1. 2021, na podlagi pogodbe o izvajanju obračuna komunalnih storitev ter vzdrževanja in upravljanja komunalne infrastrukture, zamenjalo dosedanjega izvajalca storitev v občini Rogašovci, podjetje AGJ d.o.o.V občini Rogašovci bo tako v tekočem letu Komunala ... Preberi več >>


Neskladnost pitne vode na vodovodu Pertoča - šola
Obveščamo vas, da je dne 26. 11. 2020 odvzeti vzorec pitne vode na vodovodu Pertoča - šola neskladen. Občina Rogašovci bo za odpravo neskladnosti pitne vode ukrepala po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009) ter navodilih NLZOH. Preberi več >>

Priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje (HVO) po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19)
Zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča COVID-19, so v času razglasitve epidemije številne ustanove začasno zaprle svoja vrata. Posledično je prišlo do zastoja pitne vode v hišnem vodovodnem omrežju (v nadaljevanju: HVO). Zastajanje pitne vode v HVO lahko povzroči ... Preberi več >>

Vodovod

Obvestila

Obvestilo o zagotavljanju kvalitete pitne vode v javnih ustanovah_2020

Polnjenje bazenov – obrazložitev na povezavi: https://vodovod-b.si/informacije/bazeni/

Poročilo o kvaliteti pitne vode za leto 2019

Obveščanje uporabnikov pitne vode 2020

Obvestilo uporabnikom vode na oskrbovalnem območju Maričeva graba, ki jih s pitno vodo oskrbuje VODOVOD SISTEMA B

Menjava črpalke v vrtini Maričeva graba

Obvestilo o vodooskrbi OO Maričeva graba

Navodila in priporočila

Vloge

Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve v času epidemije COVID-19

Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo

Analiza pitne vode 2019/2020

Kanalizacija

Režijski obrat

 

Javna razsvetljava

Skip to content