Proračun

Proračuni Občine Rogašovci po posameznih letih se nahajajo na portalu Lex Localis.