Seje in gradiva Občinskega sveta

Mandat 2018-2022

10. seja

Gradivo 1. del.

Tč. 4 – Rebalans proračuna

1. Obrazložitve rebalansa proračuna 2020-1

2. Splošni del rebalansa 2020-1

3. Posebni del rebalansa 2020-1

4. NRP 2020 – 2023

5. Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem 2020-1

Letni načrt-spremembe

Tč. 5 – Odlok komunalni prispevek

Rogasovci – samo odlok – v4

Rogasovci – Elaborat o podlagah za obstojeco komunalno opremo – v4

KARTA1_vodovod v4

KARTA2_kanalizacija v4

KARTA3_ceste v4

 

9. seja

Zapisnik 9. seje

Gradivo 1. del

1. Zaključni račun proračuna OR 2019 in obrazložitve

8. seja

Zapisnik 8. seje

1. del gradiva – tč. 3, 5

Tč. 4 – Proračun Občine Rogašovci za l. 2020

1. Povzetek sprememb po javni razpravi uvod

2. Odlok o proračunu

2.a Obrazložitve odloka o proračunu 2020

3. Splošni del proračuna 2020-2

4. Posebni del proračuna 2020-2

5. NRP 2020 – 2023

6. OBRAZLOŽITVE

7. Kadrovski načrt 2020-2021

8. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 2020

9. Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem 2020

Zapisniki odborov

 

7. seja

Zapisnik 7. seje

Gradivo za sejo 1. del

Tč. 5 – Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2020 – splošna razprava. Sklep o splošni javni razpravi o predlogu proračuna za leto 2020.

1. Predlog proračuna Občine Rogašovci za leto 2020

1.a Sklep o javni razpravi

1.b Uvod-prednostne naloge 2020

2. Odlok o proračunu občine Rogašovci za leto 2020 z obrazložitvijo

3. Splošni del proračuna 2020

4. Posebni del proračuna 2020

5. NRP 2020 -2023

6. OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA 2020

7. Kadrovski načrt 2020-2021

8. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 2020

9. Letni načrt ravnanja s premičnim premoženjem 2020

6. seja

Zapisnik 6. seje

GRADIVO ZA SEJO 1. DEL

Tč. 4 – Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Rogašovci v 1. polletju 2019

4. Poročilo o izvrševanju proračuna v 1. polletju l. 2019

4. Splošni del proračuna – realizacija 1.1 – 30.6.2019

4. Posebni del proračuna – realizacija 1.1.-30.6.2019

4. Sklepi o prerazporeditvah 2019 (1 – 3)

4. Načrt razvojnih programov – realizacija 1.1.-30.6.2019

Tč. 5 – Rebalans proračuna Občine Rogašovci za l. 2018

5. Obrazložitve rebalansa proračuna 2019

5. Splošni del rebalansa 2019-1

5. Posebni del rebalansa 2019-1

5. NPR 2019 -2022 – rebalans

2. izredna seja

Zapisnik 2. izredne seje

Izredna seja

5. seja

Zapisnik 5. seje

Gradivo za 5. sejo OS

4. seja

Zapisnik 4. seje

Gradivo za 4. sejo OS

Gradivo k 4. točki – zaključni račun

1. Zaključni račun proračuna OR 2018 in obrazložitve

2. Splošni del ZR 2018 – priloga št. 1

3. Posebni del ZR 2018 – priloga št. 2

4. Realizacija NPR 2018 – priloga št. 3

5. Priloge k ZR 2018 od št. 4 – št. 10

3. seja

Zapisnik 3. seje

Gradivo od 3. do 7. tč

Gradivo k 6. točki – proračun

1. Predlog proračuna – 1 del

2. Splošni del proračuna 2019-2

3. Posebni del proračuna 2019-2

4. NRP 2019 – 2022

5. OBRAZLOŽITVE 2019-2

6. KADROVSKI NAČRT 2019 proračun

7. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2019

K tč. 6-zapisniki

1. izredna seja

zapisnik 1. izredne seje

2. seja

1. seja (konstitutivna)

Mandat 2014–2018

23. redna seja (8. 11. 2018)

22. redna seja (27. 9. 2018)

21. redna seja (31. 5. 2018)

20. redna seja (19. 4. 2018)

19. redna seja (1. 2. 2018)

18. redna seja (7. 12. 2017)

17. redna seja (28. 9. 2017)

16. redna seja (6. 7. 2017)

15. redna seja (30. 3. 2017)

14. redna seja (26. 1. 2017)

13. redna seja

12. redna seja

11. redna seja

10. redna seja

1. izredna seja

9. redna seja

8. redna seja

7. redna seja

6. redna seja

5. redna seja

4. redna seja

3. redna seja

2. redna seja

Konstitutivna seja

Mandat 2010–2014

Zapisniki sej OS

Gradiva sej OS

Skip to content