Seje in gradiva Občinskega sveta

Mandat 2018-2022

2. izredna seja

Izredna seja

5. seja

Gradivo za 5. sejo OS

4. seja

Zapisnik 4. seje

Gradivo za 4. sejo OS

Gradivo k 4. točki – zaključni račun

1. Zaključni račun proračuna OR 2018 in obrazložitve

2. Splošni del ZR 2018 – priloga št. 1

3. Posebni del ZR 2018 – priloga št. 2

4. Realizacija NPR 2018 – priloga št. 3

5. Priloge k ZR 2018 od št. 4 – št. 10

3. seja

Zapisnik 3. seje

Gradivo od 3. do 7. tč

Gradivo k 6. točki – proračun

1. Predlog proračuna – 1 del

2. Splošni del proračuna 2019-2

3. Posebni del proračuna 2019-2

4. NRP 2019 – 2022

5. OBRAZLOŽITVE 2019-2

6. KADROVSKI NAČRT 2019 proračun

7. Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Rogašovci za leto 2019

K tč. 6-zapisniki

1. izredna seja

zapisnik 1. izredne seje OS

2. seja

1. seja (konstitutivna)

Mandat 2014–2018

23. redna seja (8. 11. 2018)

22. redna seja (27. 9. 2018)

21. redna seja (31. 5. 2018)

20. redna seja (19. 4. 2018)

19. redna seja (1. 2. 2018)

18. redna seja (7. 12. 2017)

17. redna seja (28. 9. 2017)

16. redna seja (6. 7. 2017)

15. redna seja (30. 3. 2017)

14. redna seja (26. 1. 2017)

13. redna seja

12. redna seja

11. redna seja

10. redna seja

1. izredna seja

9. redna seja

8. redna seja

7. redna seja

6. redna seja

5. redna seja

4. redna seja

3. redna seja

2. redna seja

Konstitutivna seja

Mandat 2010–2014

Zapisniki sej OS

Gradiva sej OS