Občinski svet

 1. Karel HORVAT, Serdica 42
 2. Agata RECEK, Večeslavci 128
 3. Karmen MADJAR, Pertoča 43
 4. Andreja ŠADL, Pertoča 68
 5. Anton BUČEK, Serdica 93
 6. Andrej KISILAK, Serdica 1 d
 7. dr. Slavko BUČEK, Serdica 90
 8. Anton PERŠA, Fikšinci 32
 9. Slavko HAUŽAR, Pertoča 95
 10. Julijana MECKAR, Sveti Jurij 81
 11. Jožica FÜKAŠ, Nuskova 2
 12. Milan FRČKO, Serdica 63
 13. Rihard PEURAČA, Rogašovci 25b
 14. Stanko BARANJA, Serdica 114
 15. Simon KRANJEC, Sotina 72