Občinska uprava

Občinska uprava Občine Rogašovci

Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci

Telefon: 02 558 88 10
Telefaks: 02 558 88 12
E –pošta: obcina.rogasovci@siol.net

Uradne ure za stranke

V času epidemije predhodno po dogovoru po telefonu na tel. številko 02 55 888 10 ali po el. pošti obcina.rogasovci@siol.net samo za nujne zadeve.

Župan

Edvard Mihalič, univ. dipl. politolog

tel: 02 558 88 13, fax: 02 558 88 12, e-pošta: edvard.mihalic@obcina-rogasovci.si

Direktorica občinske uprave

Marija Saje, univ. dipl. prav.

tel: 02 558 88 16, fax: 02 558 88 12, e-pošta: marija.saje@obcina-rogasovci.si

Računovodja II

Dragica Tomovič, dipl. ekon.

tel: 02 558 88 15, fax: 02 558 88 12, e-pošta: dragica.tomovic@obcina-rogasovci.si

Strokovna sodelavka VI

Simona Janič, poslovna sekretarka

tel: 02 558 88 10, fax: 02 558 88 12, e-pošta: simona.janic@obcina-rogasovci.si

Samostojna strokovna delavka VII

Nataša Hašaj, dipl. ekon.

tel: 02 558 88 14, fax: 02 558 88 12, e-pošta: natasa.hasaj@obcina-rogasovci.si

Višja svetovalka III

Andreja Štesl, univ. dipl. prav.

tel: 02 558 88 11, fax: 02 558 88 12, e-pošta: andreja.stesl@obcina-rogasovci.si

Strokovna sodelavka VII/1

Danijela Kočar, dipl. ekon. (UN)

tel. 02 558 88 17, 041 311 929, e-pošta: danijela.kocar@obcina-rogasovci.si.

Skip to content