Občinska uprava

Občinska uprava Občine Rogašovci

Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci

Telefon: 02 558 88 10
Telefaks: 02 558 88 12
E –pošta: obcina.rogasovci@siol.net

Uradne ure za stranke

PONEDELJEK IN ČETRTEK

MED 8.00 IN 12.00 URO in  MED 13.00 IN 15.00 URO

Župan

Edvard Mihalič, univ. dipl. politolog

tel: 02 558 88 13, fax: 02 558 88 12, e-pošta: edvard.mihalic@obcina-rogasovci.si

Tajnica občine / direktorica občinske uprave

Marija Saje, univ. dipl. prav.

tel: 02 558 88 16, fax: 02 558 88 12, e-pošta: marija.saje@obcina-rogasovci.si

Računovodja II

Dragica Tomovič, dipl. ekon.

tel: 02 558 88 15, fax: 02 558 88 12, e-pošta: dragica.tomovic@obcina-rogasovci.si

Strokovna sodelavka VI

Simona Janič, poslovna sekretarka

tel: 02 558 88 10, fax: 02 558 88 12, e-pošta: simona.janic@obcina-rogasovci.si

Samostojna strokovna delavka VII

Nataša Hašaj, dipl. ekon.

tel: 02 558 88 14, fax: 02 558 88 12, e-pošta: natasa.hasaj@obcina-rogasovci.si

Višja svetovalka III

Andreja Štesl, univ. dipl. prav.

tel: 02 558 88 11, fax: 02 558 88 12, e-pošta: andreja.stesl@obcina-rogasovci.si

Strokovna sodelavka VII/1

Saša Cigut

tel. 02 558 88 17, 031 431 363, e-pošta: sasa.cigut@obcina-rogasovci.si.