Lokalne volitve

LOKALNE VOLITVE 2022

 

Poročilo o izidu glasovanja župan

Poročilo o izidu glasovanja OS

Poročilo Romski predstavnik

 

Na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) so bile 20. julija 2022 razpisane redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Razpis je objavljen v  Uradni list – Vsebina Uradnega lista (uradni-list.si) št. 97/2022 z dne 20. 7. 2022.

Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov bodo potekale v nedeljo, 20. novembra 2022.

Ministrstvo za notranje zadeve je dolžno skladno z 8. odstavkom 23. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji na dan, ki je določen za začetek volilnih opravil, na svoji spletni strani objaviti število volilnih upravičencev v državi, posamezni volilni enoti in volilnem okraju, ob lokalnih volitvah pa tudi v posamezni lokalni skupnosti. Razpis rednih lokalnih volitev v občinske svete in rednih volitev županov kot dan, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, določa ponedeljek, 5.9.2022.

Števec volilnih upravičencev za Občino Rogašovci (podatek Ministrstva za notranje zadeve s prvim dnem volilnih opravil): 2.603 

 

DRUGI KROG VOLITEV ZA ŽUPANA – 4. 12.2022

Predčasne volitve – drugi krog volitev za župana bo v četrtek 01. 12. 2022 od 7. do 19. ure na naslovu Sveti Jurij 13 (občinska uprava – sejna soba).

Občinska volilna komisija obvešča, da je Državna volilna komisija razpisala 2. krog volitev za župana, ki bodo v nedeljo, 4. 12. 2022. Vsa volišča bodo tisti dan odprta za glasovanje od 7. do 19. ure.

Predčasno glasovanje bo potekalo 1 dan, v četrtek 1. 12. 2022, med 7. in 19. uro v sejni sobi Občinske uprave občine Rogašovci, Sveti Jurij 13.

Obvestilo, ki so ga volivci dobili na dom za prvi krog volitev, velja tudi za 2. krog. Priporočamo, da ga volivci prinesejo na volišče, da jih bo volilni odbor hitreje našel v volilnem imeniku.

Vsem tistim, ki ste v prvem krogu glasovali po pošti ali na domu, velja ta način glasovanja tudi v 2. krogu in ni potrebno na novo obveščati občinske volilne komisije.

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, sporočijo občinski volilni komisiji, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu (obr. 09).

Obrazci

03_obrazec_glasovanje_posta

09_obrazec_glasovanje_doma

Predčasne volitve bodo v sredo 16. 11. 2022 od 7. do 19. ure na naslovu Sveti Jurij 13 (občinska uprava – sejna soba).

Povezava na DVK

Povezava za vpogled podatkov o volitvah in izidih glasovanja: https://volitve.dvk-rs.si/lv2022/#/rezultati

SEZNAMI KANDIDATUR

Seznam kandidatur – župan

Seznam kandidatur – OS

Seznam kandidatur – romski predstavnik

Rokovnik_volilnih_opravil_

Sklep število podpisov volivcev

Sklep število podpisov volivcev – Romski predstavnik

OBRAZCI

03_obrazec_glasovanje_posta

09_obrazec_glasovanje_doma

Lista_kandidatov_za_lokalne_volitve_proporcionalni_volilni_sistem_instruktivni_obrazec_LV_2022

Poziv za predlaganje kandidatov za volilne odbore

Izjava člana volilnega odbora

Predlog za člana volilnega odbora

2018-01-2431-p1 LV1

2018-01-2431-p2 lv2

2018-01-2431-p3 LV3

OBR_LV-5-soglasje_zupan

Kandidatura_za_lokalne_volitve_predstavnik_narodne_skupnosti_instruktivni_obrazec_LV_2022

Obvestilo_invalida_o_enkratnem_glasovanju_po_posti_na_obmocju_Republike_Slovenije_vzorec

Podatki_o_organizatorju_volilne_kampanje_instruktivni_obrazec_LV_2022

Seznam_udelezencev_pri_delu_organa_politicne_stranke_za_dolocitev_kandidatur_vzorec

Kandidatura_za_lokalne_volitve_predstavnik_narodne_skupnosti_instruktivni_obrazec_LV_2022

Soglasje_s_kandidaturo_za_clana_obcinskega_sveta_LV_vzorec (1)

Zapisnik_o_delu_organa_politicne_stranke_za_dolocitev_liste_kandidatov_za_clane_obcinskega_sveta_vzorec (1)

Zapisnik_o_delu_organa_politicne_stranke_za_dolocitev_kandidature_za_zupana_LV_vzorec

Odlok o plakatiranju

odlok-o-plakatiranju-v-času-volilne-kampanje

Odlok-o-plakatiranju-v-casu-volilne-kampanje-spremembe-in-doplnitve

 

 

 

Arhiv lokalnih volitev

Lokalne volitve 2018

Seznam  kandidatur za volitve župana Občine Rogašovci

Seznam kandidatur za župana

Seznam list kandidatov za volitve članov občinskega sveta Občine Rogašovci

Seznam list kandidatov za OS

Seznam kandidatur za volitve članov občinskega sveta Občine Rogašovci – predstavnika romske skupnosti

Seznam kandidatur za predstavnika romske skupnosti

Pojasnilo glede podatkov o kandidatih – stopnja in naziv izobrazbe

Pri vnašanju kandidatur oziroma kandidatnih list se pri stopnji in nazivu izobrazbe kandidata pojavlja vprašanje, katero klasifikacijo je treba uporabiti. Ministrstvo za javno upravo se je po spremembi 72. člena zakona o lokalnih volitvah konec leta 2017 ob načrtovanju informacijske podpore rednih lokalnih volitev z izvajalcem dogovorilo, da bo v aplikacijo vnesel seznam, ki je po mnenju ministrstva, pristojnega za izobraževanje, najbolj primerno za označevanje zadnje dosežene stopnje kandidatov. Seznam določa Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), dostopno na spletnem naslovu  https://www.nok.si/ . Za stopnjo izobrazbe šteje zadnja dokončana stopnja, ne glede na število poizkusov ali let, ko opravljamo naslednjo stopnjo. Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) ima deset stopenj, pri aplikaciji za vnos podatkov o kandidatu pa se izbere iz šifranta. Pri rubriki »strokovni ali znanstveni naslov« pa je vnos prost, tam se v aplikacijo vpiše poljuben zapis (npr. strojni ključavničar, univerzitetni diplomirani ekonomist, …), ki jo bo navedel predlagatelj. 

Služba za lokalno samoupravo

Posebne oblike glasovanje

Predčasno glasovanje

Volivci, ki bodo na dan glasovanja, 18. 11. 2018, odsotni, lahko glasujejo pred tem dnem, in sicer v sredo, 14. 11. 2018 med 7. in 19. uro, na volišču za predčasno glasovanje, v prostorih Občinske uprave Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci.

obrazec predčasno glasovanje

Glasovanje na domu

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 14. 11. 2018.

obrazec glasovanje na domu

Glasovanje po pošti

Volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, lahko glasujejo po pošti na območju Republike Slovenije, če to sporočijo občinski volilni komisije najkasneje deset dni pred dnem glasovanja, t.j. do srede, 7. 11. 2018. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Obvestilo invalida o stalnem glasovanju po pošti velja do preklica. Prvo sporočilo o stalnem glasovanju po pošti mora invalid posredovati Državni volilni komisiji najkasneje najkasneje deset dni pred dnem glasovanja, t.j. do 7. 11. 2018.

obrazec glasovanje po pošti

Vložene kandidature

Kandidature za člane občinskega sveta

1. Datum vložitve: 15. 10. 2018   

Predlagatelj: Nova Slovenija- krščanski demokrati (N.Si), OO NSi Občine Rogašovci  

Kandidati: Slavko Haužar, Sara Koller, Janez Holsedl, Nataša Hüll, Tadej Madjar, Majda Recek, Sandi Horvat, Tomaž Benko, Bernardka Gomboc, Rajko Baša, Marija Recek, Kristjan Frčko,  Bernarda Vogrinčič  

 2. Datum vložitve:  15. 10. 2018

Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka (SDS), konferenca OO SDS Rogašovci

Kandidati: Andrej Kisilak, Jožica Fükaš, Anton Perša, Karmen Madjar, Karel Horvat, Agica Flisar, Jožef Pintarič, Darja Šinkec Skledar, Jože Kosednar, Olga Zver, Samuel Flajšoker, Tadeja Šajt, Zdenko Cener, Martina Kolmanko

3. Datum vložitve: 16. 10. 2018

Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS) OO DeSUS Rogašovci

Kandidati: Anton Bokan, Marjeta Bergles, Milan Gaber, Štefanija Bokan, Franc Rajsar, Antonija Šnepf, Stanislav Maček

4. Datum vložitve: 17. 10. 2018

Predlagatelj: Alojz Mekiš in skupina volivcev

Kandidati: Edvard Mihalič, Andreja Šadl, Rihard Peurača, Julijana Meckar, Anton Buček, Agata Recek, Simon Kranjec, Gabrijela Gider, Uroš Ficko, Majda Bunderla, Jožef Mencigar, Marija Mekiš, Fredi Kranjec, Petra Turza Dajč

5. Datum vložitve: 18. 10. 2018

Predlagatelj: OO NSP Občine Rogašovci

Kandidati: Valentina Novak, Drago Kikec, Brigita Lovenjak, Jože Nemec, Majda Haužar, Branko Pintarič, Danijela Branšperger

6. Datum vložitve: 18. 10. 2018

Predlagatelj: OO SD Prekmurje

Kandidat: Andrej Ficko

7. Datum vložitve: 18. 10. 2018

Predlagatelj: Lokalni odbor SMC Murska Sobota SMC – Stranka modernega centra

Kandidati: Dr. Slavko Buček, Marjeta Šinko, Milan Frčko, Sabina Gomboc, Andrej Benkič, Edita Celec, Bela Baranja, Ines Zver, Klaudija Bertalanič, Walter Kolar, Janko Flisar

Kandidature za župana             

1. Datum vložitve: 15. 10. 2018

Predlagatelj:  Slovenska demokratska stranka (SDS), konferenca OO SDS Rogašovci      

Kandidatka: Jožica Fükaš        

2. Datum vložitve: 17. 10. 2018

Predlagatelj: Alojz Mekiš in skupina volivcev

Kandidat: Edvard Mihalič  

3. Datum vložitve: 18. 10. 2018

Predlagatelj: Lokalni odbor SMC Murska Sobota SMC – Stranka modernega centra

Kandidat: Dr. Slavko Buček

 

Kandidature za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti

1. Datum vložitve: 8. 10. 2018

Predlagatelj: Justina Baranja in skupina volivcev

Kandidat: Stanko Baranja

2. Datum vložitve: 17. 10. 2018

Predlagatelj: Štefan Bajič in skupina volivcev

Kandidat: Štefan Nemec

 

Potrjene kandidature

Kandidature za župana             

1. Datum potrditve: 19. 10. 2018

Predlagatelj:  Slovenska demokratska stranka (SDS), konferenca OO SDS Rogašovci      

Kandidatka: Jožica Fükaš        

2. Datum potrditve: 19. 10. 2018

Predlagatelj: Alojz Mekiš in skupina volivcev

Kandidat: Edvard Mihalič  

3. Datum potrditve: 19. 10. 2018

Predlagatelj: Lokalni odbor SMC Murska Sobota SMC – Stranka modernega centra

Kandidat: Dr. Slavko Buček

Kandidature za člane občinskega sveta

1. Datum potrditve: 19. 10. 2018   

Predlagatelj: Nova Slovenija- krščanski demokrati (N.Si), OO NSi Občine Rogašovci  

Kandidati: Slavko Haužar, Sara Koller, Janez Holsedl, Nataša Hüll, Tadej Madjar, Majda Recek, Sandi Horvat, Tomaž Benko, Bernardka Gomboc, Rajko Baša, Marija Recek, Kristjan Frčko,  Bernarda Vogrinčič  

   2. Datum potrditve:  19. 10. 2018

Predlagatelj: Slovenska demokratska stranka (SDS), konferenca OO SDS Rogašovci

Kandidati: Andrej Kisilak, Jožica Fükaš, Anton Perša, Karmen Madjar, Karel Horvat, Agica Flisar, Jožef Pintarič, Darja Šinkec Skledar, Jože Kosednar, Olga Zver, Samuel Flajšoker, Tadeja Šajt, Zdenko Cener, Martina Kolmanko

3. Datum potrditve: 19. 10. 2018

Predlagatelj: Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS) OO DeSUS Rogašovci

Kandidati: Anton Bokan, Marjeta Bergles, Milan Gaber, Štefanija Bokan, Franc Rajsar, Antonija Šnepf, Stanislav Maček

4. Datum potrditve: 19. 10. 2018

Predlagatelj: Alojz Mekiš in skupina volivcev

Kandidati: Edvard Mihalič, Andreja Šadl, Rihard Peurača, Julijana Meckar, Anton Buček, Agata Recek, Simon Kranjec, Gabrijela Gider, Uroš Ficko, Majda Bunderla, Jožef Mencigar, Marija Mekiš, Fredi Kranjec, Petra Turza Dajč

5. Datum potrditve: 18. 10. 2018

Predlagatelj: OO NSP Občine Rogašovci

Kandidati: Valentina Novak, Drago Kikec, Brigita Lovenjak, Jože Nemec, Majda Haužar, Branko Pintarič, Danijela Branšperger

6. Datum potrditve: 19. 10. 2018

Predlagatelj: Lokalni odbor SMC Murska Sobota SMC – Stranka modernega centra

Kandidati: Dr. Slavko Buček, Marjeta Šinko, Milan Frčko, Sabina Gomboc, Andrej Benkič, Edita Celec, Bela Baranja, Ines Zver, Klaudija Bertalanič, Walter Kolar, Janko Flisar

Kandidature za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti

1. Datum potrditve kandidature: 18. 10. 2018

Predlagatelj: Justina Baranja in skupina volivcev

Kandidat: Stanko Baranja, Serdica 114, 9262 Rogašovci

2. Datum potrditve kandidature: 18. 10. 2018

Predlagatelj: Štefan Bajič in skupina volivcev

Kandidat: Štefan Nemec, Pertoča 138a, 9262 Rogašovci

Sklepi OVK in POVK

Število volilnih upravičencev (župan,OS) – ugotovitveni sklep

Število volilnih upravičencev (romski predstavnik)-ugotovitveni sklep

Odlok

Obrazci

Povezave

Državna volilna komisija

Skip to content