Komisije in odbori

1. KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 

 1. Agata Recek, predsednica
 2. Jožef Mencigar, član
 3. Andrej Kisilak, član

2. ODBOR ZA FINANCE

 1. Jožef Mencigar, predsednik
 2. Suzana Bokan, članica
 3. Danijela Kolar, članica
 4. Karmen Madjar, članica
 5. Klavdija Bertalanič, članica

3. ODBOR ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO

 1. Andrej Kisilak, predsednik
 2. Martin Ficko, član
 3. Milan Frčko, član
 4. Jožef Bertalanič, član
 5. Sabina Lang, članica

4. ODBOR ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI

 1. Jožica Fȕkaš, predsednica
 2. Karel Horvat, član
 3. Andreja Koller, članica
 4. Peter Šalamon, član
 5. Gabrijela Gider, članica

5. ODBOR ZA VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA

 1. Martin Ficko, predsednik
 2. Darko Felkar, član
 3. Frančišek Kranjec, član
 4. Čurman Franc, član
 5. Štefan Vouri, član

6. ODBOR ZA VARSTVO POTROŠNIKOV JAVNIH DOBRIN

 1. Barbarič Slavko, predsednik
 2. Andreja Koller, članica
 3. Danijela Kolar, članica
 4. Tomaž Haužar, član
 5. Agica Flisar, članica

7. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

 1. Darko Felkar, predsednik
 2. Drago Bertalanič, član
 3. Drago Šafer, član
 4. Drago Buček, član
 5. Robert Vinkovič, član

8. ODBOR ZA CIVILNO ZAŠČITO IN POŽARNO VARNOST

 1. Drago Bertalanič, predsednik
 2. Slavko Barbarič, član
 3. Andrej Kisilak, član
 4. Bojan Maček, član
 5. Goran Hajdinjak, član

9. ODBOR ZA SPREMLJANJE POLOŽAJA ROMSKE SKUPNOSTI V OBČINI ROGAŠOVCI

 1. Alen Schwarz, predsednik
 2. Jožica Fükaš, članica
 3. Frančišek Kranjec, član
 4. Miran Wolf, član
 5. Matej Horvat, član

10. STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA

 1. Milan Frčko, predsednik
 2. Agata Recek, članica
 3. Alen Schwarz, član
 4. Drago Turha, član
 5. Andreja Šadl, članica

11. KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE                                                                               

 1. Suzana Bokan, predsednica
 2. Frančišek Kranjec, član
 3. Štefan Šbüll, član

12. UREDNIŠKI ODBOR

 1. Suzana Ficko Matko, glavna urednica
 2. Maja Hajdinjak, članica
 3. Goran Madjar, član
 4. Anita Fartek, članica
 5. Zoja Hanc, članica

 

 

Skip to content