Komisije in odbori

1. ODBOR ZA URBANIZEM IN UREJANJE PROSTORA TER KOMUNALNO INFRASTRUKTURO

1. Martin Ficko, Rogašovci 78, predsednik
2. Anton Buček, Serdica 93, član
3. Alojz Madjar, Sv. Jurij 27c, član
4. Agata Recek, Večeslavci 128, članica
5. Marjan Gider, Rogašovci 33, član

2. ODBOR ZA GOSPODARSTVO, PODJETNIŠTVO, DROBNO GOSPODARSTVO IN TURIZEM

1. Uroš Ficko, Ropoča 58, predsednik
2. Andrej Kisilak, Serdica 1 d,član
3. Samuel Kuzmič, Nuskova 76, član
4. Marija Mekiš, Nuskova 87, članica
5. Jožef Mencigar , Pertoča 40a, član

3. ODBOR ZA KMETIJSTVO ZA PREHRANO

1. Anton Perša, Fikšinci 40, predsednik
2. Simon KRANJEC,Sotina 72, član
3. Agata Recek, Večeslavci 128, članica
4. Anton Buček, Serdica 93, član
5. Mihael Vouri, Sotina 47, član

4. ODBOR ZA PRORAČUN, FINANCE IN PREMOŽENJE

1. Julijana MECKAR, Sveti Jurij 81, predsednica
2. Martin FICKO, Rogašovci 78, član
3. Uroš Ficko, Ropoča 58, član
4. Marjeta Domiter Bertalanič, Pertoča 106, članica
5. Samuel Kuzmič, Nuskova 76, član

5. ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

1. Marjeta Domiter Bertalanič, Pertoča 106, predsednica
2. Julijana Meckar, Sveti Jurij 81, članica
3. Agata RECEK, Večeslavci 128, članica
4. Karel Horvat, Serdica 42, član
5. Jožica Fükaš, Nuskova 2, članica

6. ODBOR ZA CIVILNO ZAŠČITO, POŽARNO VARNOST IN REDARSTVO

1. Slavko Haužar, Pertoča 95, predsednik
2. Bojan Maček, Fikšinci 19, član
3. Marjeta Domiter Bertalanič, Pertoča 106, članica
4. Martin Ficko, Rogašovci 78, član
5. Anton Gomboc, Večeslavci 48,član

7. KOMISIJA ZA STATUT IN PRAVNA VPRAŠANJA

1. Julijana MECKAR, Sveti Jurij 81, predsednica
2. Edita Horvat, Serdica 42, članica
3. Anton Perša, Fikšinci 40, član
4. Marjeta BERGLES, Rogašovci 26, članica
5. Marjeta Domiter Bertalanič, Pertoča 106, članica

8. KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

1. Martin FICKO, Rogašovci 78, predsednik
2. Marjeta DOMITER BERTALANIČ, Pertoča 106, članica
3. Andrej KISILAK, Serdica 1d, član

9. SVET ZA VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN

1. Marija MEKIŠ, Nuskova 87, predsednica
2. Anton Buček, Serdica 93, član
3. Majda Bunderla, Fikšinci 33, članica
4. Janez Holsedl, Rogašovci 47, član
5. Veronika Petrovič, Nuskova 32, članica

10. KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE

1. Simon KRANJEC,Sotina 72, predsednik
2. Martin FICKO, Rogašovci 78 , član
3. Mihaela Buček, Serdica 14, članica

11. ODBOR ZA SPREMLJANJE POLOŽAJA ROMSKE SKUPNOSTI V OBČINI
ROGAŠOVCI

1. Matej Horvat, Sotina, 119b , predsednik
2. Marija MEKIŠ, Nuskova 87, članica
3. Agata Recek, Večeslavci 128, članica
4. Anita Cener, Serdica 112, članica
5. Zlatko Prepelić, Serdica 113c, član
6. Janez Baranja, Pertoča 121, član
7. Zdenko Cener, Serdica 114b, član

12. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

1. Slavko Haužar, Pertoča 95, predsednik
2. Agata Recek, Večaslavci 128, članica
3. Jožef Nemec, Večeslavci 38, član
4. Drago ŠAFER, Kuzma 33, 9263 Kuzma, član
5. Drago Buček, Puževci 31 a, 9265 Bodonci, član
6. Robert Vinkovič, Bratonci 80, 9231 Beltinci, član

ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE

1. Drago Kikec, Sveti Jurij 52, poveljnik
2. Martin Fciko, Rogašovci 78, namestnik poveljnika
3. Stanislav Geder, Pertoča 39a, član
4. Marjan Marič, Nuskova 9, član
5. Simon Kranjec, Sotina 72, član
6. Drago Ficko, Ropoča 58, član