Komisije in odbori

 1. KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA                                                                                                  
 1. Rihard Peurača, predsednik
 2. Agata Recek, članica
 3. Andrej Kisilak, član
 1. ODBOR ZA FINANCE
 1. Julijana Meckar,  predsednica
 2. Rihard Peurača, član
 3. Karmen Madjar,članica
 4. Jožef Mencigar,  član
 5. Sonja Rogač,  članica
 1. ODBOR ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO
 1. Andrej Kisilak,  predsednik
 2. Milan Frčko,  član
 3. Anton Perša, član
 4. Damir Kranjec, član
 5. Beno Skledar,član
 1. ODBOR ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI
 1. Jožica Fȕkaš, predsednica
 2. Karel Horvat, , član
 3. Agata RECEK, , članica
 4. Gabrijela Gider, članica
 5. Samuel Kuzmič,  član
 1. ODBOR ZA VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
 1. Dr. Slavko Buček, predsednik
 2. Milan Frčko, Serdica,  član
 3. Slavko Haužar, član
 4. Fredi Kranjec, član
 5. Štefan Vouri, član
 1. ODBOR ZA VARSTVO POTROŠNIKOV JAVNIH DOBRIN
 1. Anton Perša, predsednik
 2. Andreja Šadl,  članica
 3. Jožica Fȕkaš,  članica
 4. Stanislav Dervarič,  član
 5. Denis Mencigar,  član
 1. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
 1. Slavko Haužar,   predsednik
 2. Anton Buček, član
 3. Drago Šafer, član
 4. Drago Buček, član
 5. Daniel Vidonja,  član  
 1. ODBOR ZA CIVILNO ZAŠČITO IN POŽARNO VARNOST
 1. Karmen Madjar, predsednica
 2. dr. Slavko Buček, član
 3. Simon Kranjec, član
 4. Bojan Maček, član
 5. Tomaž Benko, član
 1. ODBOR ZA SPREMLJANJE POLOŽAJA ROMSKE SKUPNOSTI V OBČINI ROGAŠOVCI
 1. Stanko Baranja, predsednik
 2. Agata Recek,  članica
 3. Karel Horvat, član
 4. Karolj Baranja,  član
 5. Štefan Nemec,  član
 1. STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA
 1. Julijana Meckar, predsednica
 2. Slavko Haužer,  član
 3. Karmen Madjar,  članica
 4. Katarina Škraban, članica
 5. Leon Rogan, član
 1.  KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE                                                                                                  
 1. Rihard Peurača, , predsednik
 2. Andreja Šadl,  članica
 3. Agica Flisar,  članica

 

 

Skip to content