Komisije in odbori

 1. KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA                                                                                                  
 1. Rihard Peurača, Rogašovci 25 B, predsednik
 2. Agata Recek, Večeslavci 128, članica
 3. Andrej Kisilak, Serdica 1d, član
 1. ODBOR ZA FINANCE
 1. Julijana Meckar, Sveti Jurij 81, predsednica
 2. Rihard Peurača,Rogašovci 25 B, član
 3. Karmen Madjar, Pertoča 43, članica
 4. Jožef Mencigar, Pertoča 40 A, član
 5. Sonja Rogač, Serdica 13, članica
 1. ODBOR ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO
 1. Andrej Kisilak, Serdica 1 D, predsednik
 2. Milan Frčko, Serdica 63, član
 3. Anton Perša, Fikšinci 32, član
 4. Damir Kranjec, Sotina 64, član
 5. Beno Skledar, Serdica 1 C, član
 1. ODBOR ZA NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI
 1. Jožica Fȕkaš, Nuskova 2, predsednica
 2. Karel Horvat, Serdica 42, član
 3. Agata RECEK, Večeslavci 128, članica
 4. Gabrijela Gider, Nuskova 21 A, članica
 5. Samuel Kuzmič, Nuskova  76, član
 1. ODBOR ZA VARSTVO OKOLJA IN UREJANJE PROSTORA
 1. Dr. Slavko Buček, Serdica 90, predsednik
 2. Milan Frčko, Serdica 63, član
 3. Slavko Haužar, Pertoča 95, član
 4. Fredi Kranjec, Večeslavci 70, član
 5. Štefan Vouri, Sveti Jurij 17 D,član
 1. ODBOR ZA VARSTVO POTROŠNIKOV JAVNIH DOBRIN
 1. Anton Perša, Fikšinci 32, predsednik
 2. Andreja Šadl, Pertoča 68, članica
 3. Jožica Fȕkaš, Nuskova 2, članica
 4. Stanislav Dervarič, Večeslavci 106, član
 5. Denis Mencigar, Pertoča 40a, član
 1. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
 1. Slavko Haužar, Pertoča 95,  predsednik
 2. Anton Buček, Serdica 93, član
 3. Drago Šafer, Kuzma 33, član, 9263 Kuzma
 4. Drago Buček, Puževci 31 A, član, 9265 Bodonci
 5. Daniel Vidonja, Nuskova 23 A, član  
 1. ODBOR ZA CIVILNO ZAŠČITO IN POŽARNO VARNOST
 1. Karmen Madjar, Pertoča 43, predsednica
 2. dr. Slavko Buček, Serdica 90, član
 3. Simon Kranjec, Sotina 72, član
 4. Bojan Maček, Fikšinci 19, član
 5. Tomaž Benko, Serdica 120, član
 1. ODBOR ZA SPREMLJANJE POLOŽAJA ROMSKE SKUPNOSTI V OBČINI ROGAŠOVCI
 1. Stanko Baranja, Serdica 114 , predsednik
 2. Agata Recek, Večeslavci 128, članica
 3. Karel Horvat,Serdica 42, član
 4. Karolj Baranja, Serdica 107 A, član
 5. Štefan Nemec, Pertoča 138a, član
 1. STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA
 1. Julijana Meckar,Sveti Jurij 81, predsednica
 2. Slavko Haužer, Pertoča 92, član
 3. Karmen Madjar, Pertoča 43, članica
 4. Katarina Škraban, Sv. Jurij 6a, članica
 5. Leon Rogan, Nuskova 70, član
 1.  KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE                                                                                                  
 1. Rihard Peurača, Rogašovci 25 B, predsednik
 2. Andreja Šadl, Pertoča 68, članica
 3. Agica Flisar, Sveti Jurij 15 B, članica