Društva

Občina Rogašovci pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:

  • omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
  • določa občinski program športa,
  • zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
  • z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
  • sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine.

 

Št. Društvo Sedež Kontaktna oseba  
1. Društvo upokojencev Rogašovci Rogašovci 14b Milan GABER, predsednik  
2. Območno združenje borcev in
udeležencev NOV
Rogašovci 14b Milan GABER, predsednik  
3. Kulturno  društvo Rogašovci Sv. Jurij 15A Julijana MECKAR, predsednica  
4. Društvo podeželskih žena Nuskova 1 Andreja KOLLER, predsednica  
5. Občinsko romsko društvo zeleno vejš Serdica 114 Stanko BARANJA, predsednik  
6. Turistično društvo Rogašovci Rogašovci 14b Branko PINTARIČ, predsednik  
7. Čebelarsko društvo Serdica 1d Herman KISILAK, predsednik  
8. Lovska družina Rogašovci 14b Darko FELKAR, predsednik  
10. Športno, kulturno turistično
društvo Mladost Pertoča
Pertoča 55 Tomaž HAUŽAR, predsednik  
11. Društvo upokojencev Lipa Pertoča 55 Ludvik BAČIČ, predsednik  
12. Društvo starodobnih vozil Traktor Serdica 1f Jože GABER, predsednik  
13. Romsko kulturno društvo Pertoča Pertoča 131 Simon HORVAT, predsednik  
14. Kulturno turistično društvo
Sončnica Pertoča
Pertoča 55 Andreja ŠADL, predsednica  
15.  Folklorno društvo Vrbe Sveti Jurij 13a Agata RECEK, predsednica  
16. Avto moto klub starodobnih vozil Goričko Rogašovci 14b Viktor BENKO, predsednik  
17. Društvo skavtov
Royal Rangers Prekmurje
Nuskova 72a Samuel KUZMIČ, predsednik  
18. Društvo upokojencev Ledavski dol občine Rogašovci Serdica 3 Karel HORVAT, predsednik  
19. Zveneči boben, društvo za sonaravni razvoj in srečno življenje Serdica 1 Edita NEMEC  
Skip to content