Društva

Občina Rogašovci pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:

  • omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
  • določa občinski program športa,
  • zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
  • z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
  • sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine.

 

Št. Društvo Sedež Kontaktna oseba Telefon
1. Društvo upokojencev Rogašovci Rogašovci 14b Milan GABER, predsednik 051 324 299
2. Območno združenje borcev in
udeležencev NOV
Rogašovci 14b Milan GABER, predsednik 051 324 299
3. Kulturno  društvo Rogašovci Sv. Jurij 15A Julijana MECKAR, predsednica 031 292 662
4. Društvo podeželskih žena Nuskova 1 Andreja KOLLER, predsednica 05 9955 585
5. Občinsko romsko društvo zeleno vejš Serdica 114 Stanko BARANJA, predsednik 02 5588 037
6. Turistično društvo Rogašovci Rogašovci 14b Branko PINTARIČ, predsednik 041 856 856
7. Čebelarsko društvo Serdica 1d Herman KISILAK, predsednik 02 5588 530
8. Lovska družina Rogašovci 14b Darko FELKAR, predsednik  040809025
10. Športno, kulturno turistično
društvo Mladost Pertoča
Pertoča 55 Tomaž HAUŽAR, predsednik 041 913 416
11. Društvo upokojencev Lipa Pertoča 55 Ludvik BAČIČ, predsednik 051 226 895
12. Društvo starodobnih vozil Traktor Serdica 1f Jože GABER, predsednik 02 5588 367
13. Romsko kulturno društvo Pertoča Pertoča 131 Simon HORVAT, predsednik 070 851 533
14. Kulturno turistično društvo
Sončnica Pertoča
Pertoča 55 Andreja ŠADL, predsednica 040 743 933
15.  Folklorno društvo Vrbe Sveti Jurij 13a Agata RECEK, predsednica 041 331 063
16. Avto moto klub starodobnih vozil Goričko Rogašovci 14b Viktor BENKO, predsednik 041 717 050
17. Društvo skavtov
Royal Rangers Prekmurje
Nuskova 72a Samuel KUZMIČ, predsednik 070 815 351
18. Društvo upokojencev Ledavski dol občine Rogašovci Serdica 3 Karel HORVAT, predsednik 041 330 761
19. Zveneči boben, društvo za sonaravni razvoj in srečno življenje Serdica 1 Edita NEMEC 031 424 035