Kategorija: Nerazvrščeno

Javno naznanilo

Javno naznanilo

JAVNIM NAZNANILOM obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenih osnutkov Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SE 9 – Romski zaselek Serdica in Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora PE 6...

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe k.ok. Kramarovci Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe k.o. Kramarovci Namera o sklenitvi prodajne pogodbe k.o. Kramarovci -a