Kategorija: Nerazvrščeno

Center za krepitev zdravja v Občini Rogašovci

Center za krepitev zdravja v Občini Rogašovci

V občini Rogašovci je začela delovati enota Centra za krepitev zdravja Rogašovci (lokacija: Gasilski dom Rogašovci), z namenom izvajanja zdravstveno vzgojnih programovPonudba delavnic CKZ Rogašovci (delavnice, predavanja in individualno svetovanje).  Več informacij o CKZ...

Javno naznanilo

Javno naznanilo

JAVNIM NAZNANILOM obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenih osnutkov Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora SE 9 – Romski zaselek Serdica in Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora PE 6...