April 2018

Datum in čas prireditve Naziv prireditve Organizator Kraj prireditve Uporaba šotora
14.04. Predavanje prva pomoč oživljanje z defibrilatorjem DU Lipa Pertoča Sejna soba  
14.04. ob 14.00 Srečanje RR Društvo skavtor RR Prekmurje Čebelji gradič  
22.04. Maranata koncert BC Nuskova Dvorana OŠ  
24.04. Dan odprih vrat OŠ Sv. Jurij  
22.04. Prisotnost in izvedba aktivnosti ob jurjevanju TD Rogašovci    
28.04. Srečanje RR Društvo skavtor RR Prekmurje Čebelji gradič  
29.04. Občinski praznik Občina Rogašovci Igrišče OŠ oba šotora 
30.04.  Kresovanje TD Rogašovci Serdiški breg